Miquel Estany de Millan

Espai Personal

Males pràctiques en l’ús de la tipografia – Miquel Estany

Públic

A continuació es detallen els apartats de l’enunciat de la PAC. Totes les imatges són d’autoria pròpia.

1.1 Crim 1. 

a: Nom de la tipologia de crim:

Composició en vertical

b: Imatge de l’exemplar:

c: Proposta de solució:

d: Per què consideres que s’ha fet un ús incorrecte de la tipografia ?

La tipografia té l’objectiu principal de transmetre la informació amb la menor quantitat d’interrupcions possible, la composició vertical dificulta enormement la lectura i té uns resultats estètics bastant pobres, degut a les diferents mides de les lletres.

Per a tenir una millor llegibilitat he agafat la imatge del pot de deodorant i he corregit l’error tipogràfic utilitzant una composició horitzontal, la mateixa que s’utilitza en el cas del logo de la marca.

He utilitzat un color similar a l’original i he disposat les imatges del deodorant de forma que no es mostrin en vertical sinó a través d’una lectura horitzontal.

1.2 Crim 2. 

a: Nom de la tipologia del crim:

Partícula solta i ombra errònia.

b: Imatge de l’exemplar:

c: Proposta de solució:

d: Per què creus que s’ha fet un ús incorrecte de la tipografia ?

En aquest exemple considero que l’error tipogràfic és doble. Per una banda trobem un ombrejat en la tipografia, el qual és del mateix color que el del dibuix de fons, el qual dificulta enormement la lectura i carrega el disseny. D’altra banda és deixa la paraula ” de ” orfe, al final de la línia.

Per a la correcció de la imatge, he utilitzat la mateixa tipografia, la Septimus, alhora que he eliminat el ombrejat, redibuixant les pomes amb un color verd característic. i he disminuït el cos de la tipografia de la part inferior, destacant la paraula vinagre de manzana.

1.3 Crim 3 

a: Nom de la tipologia del crim:

Distorsió de les lletres.

b: Imatge de l’exemplar:

c: Proposta de solució

d: Per què creus que s’ha fet un ús incorrecte de la tipografia ?

En aquest exemple, es mostra una hipermanipulació de les lletres en busca de una major expressivitat.

Les lletres es troben desplaçades respecte a la línia de base i donen sensació de moviment, el qual dificulta la seva lectura. Per a la seva correcció, he utilitzat la mateixa tipografia que en el packaging de Schär, en aquest cas concret la tipografia Mikado Black, alhora he utilitzat un color marró fosc per destacat el producte i he centrat les lletres en la línia de base per tal de donar major llegibilitat i estètica en el disseny.

2.1 Espaiat 1. Tracking. 

a: Imatge del tracking incorrecte:

b: Imatge de la proposta de solució:

c: Text descriptiu:

El tracking és una alteració temporal del espai natural entre dos o més caracters. En el cas de la imatge errònia s’observa un tracking negatiu, on les lletres presenten un espaiat mínim i aquestes es toquen entre elles. Això es pot apreciar en la paraula suaviza, graso, efecto i la barba, on algunes lletres arriben inclús a xocar entre elles.

Per solucionar la problemàtica he utilitzat inDesign i he reestablert els parametres d’espaiat, on en la correcció s’observa un canvi important en la lectura i l’espaiat entre caracters.

M’ha costat força trobar aquest exemple. En un principi dubtava de si es tractava de un tracking negatiu però al fer la comprobació i la correcció, he arribat a la conclusió de que efectivament es tracta d’un cas de tracking negatiu.

2.2 Espaiat 2. Kerning

a: Imatge del kerning incorrecte

b: Proposta de solució:

c: Text descriptiu:

El Kerning es produeix entre parells de lletres, els quals degut al seu espaiat generen problemes estètics o de llegibilitat.

En la imatge errònia s’observa que el títol de la portada del calendari presenta una diferència d’espaiat entre els parells de lletres MA i AT, on això també passa en el parell TE , on aquest es major que ER.

Per solucionar la problemàtica, he utilitzat InDesign i he corretgit l’espaiat entre els parells de lletres, exceptuant la doble TT, on degut a les astes superiors de les lletres el espaiat es superior.

Al realitzar la prova diferents cops i amb diferents tipografies, he pogut observar que el espaiat de la línia base del parell TT no varia i aquest es superior a la resta de parells de la línia base.

 

2.3. KernType. A letter space game

3. Bibliografia 

 • Tipografia. WordPress
 • Llibre manual: Kane, John. Manual de tipografía. 2a edición. Barcelona: Gustavo Gili
 • Youtube: Change letter spacing in InDesign with Tracking and Kerning.
 • https://graffica.info/que-es-el-kerning-y-el-traking/
 • https://www.unostiposduros.com/el-kerning-y-el-idioma-espanol/
 • https://www.thebookdesigner.com/bad-typography/
 • https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/diseno-editorial/que-es-el-kerning-y-el-tracking-conceptos-de-tipografia

Dibuixar per entendre

Salutacions.

A continuació, és mostra la imatge de l’objecte de disseny escollit per incorporar al dibuix, així com el seu esbós.

Aquesta taula de centre, és del grup de disseny Plywood i  està formada de vidre i un marc de fusta. Es tracta d’un disseny de taula de tipus Noguchi dissenyat el any 1946.

A continuació es mostra el esbos de la persona.

La realtizació de l’activitat l’he realitzat a partir de la sala d’estar de casa els meus pares, on visc actualment:

Aquí es pot observar la imatge utilitzada i el esbós del dibuix per a realitzar l’activitat amb un punt de fuga.

Per a la realització del dibuix  amb dos punts de fuga, he utilitzat el matiex espai vist des de una altre perspectiva, tal i com es mostra a continuació

.

A continuació es mostra el dibuix amb la vista d’alçat, perfil i planta d’aquesta sala.

L’activitat m’ha agradat molt realitzar-la, tot i que presenta bastanta dificultat, sobretot elements com la ximeneia, o els armaris.

Treballar la perspectiva és una tècnica de dibuix que des de sempre m’ha costat molt. Veure la distribució dels elements de la sala d’estar en el paper, m’ha ajudat a entendre aquesta relació entre la representació en el dibuix i l’espai observat.

Considero que és una activitat molt interessant de cara a l’aprenentatge de l’estudiant i del domini tècnic del dibuix.

Atentament Miquel.

Dibuixar per mirar

A continuació es mostren els dibuixos en forma de còpia i els esbossos de l’objecte i el paisatge, així com una breu explicació del que m’ha transmès realitzar l’activitat. 

 

 

El dibuix escollit per a realitzar la còpia ha estat el Artist hand IV de Henry Moore. He escollit aquest dibuix ja que m’ha cridat l’atenció la tècnica de dibuix que emprà el autor per a dibuixar.  

Així doncs, la realització del dibuix m’ha permès practicar la tècnica del cross hathcing o trama creuada, una tècnica la qual no solc utilitzar.  

He trobat dificultat en la realització del dibuix ja que aquesta tècnica requereix de molta pràctica. No obstant, he après com utilitzar aquesta tècnica per utilitzar les línies per realitzar ombres i destacar una part de l’element a dibuixar.  

El fet de no dominar la tècnica de dibuix ha permès que em fixes més amb els detalls, des de on surten les línies, cap a on van, on creuen i com s’organitzen el l’espai per donar lloc al dibuix tant característic d’aquestes mans.  

Podeu veure la imatge del dibuix original al següent enllaç:

https://www.wikiart.org/en/henry-moore/the-artists-hand-iv-1979

ESBOSSOS

S’han realitzat 4 esbossos, 2 per a l’objecte i 2 per al paisatge, tots ells dibuixats des de una perspectiva diferent.  

Posteriorment he escollit un esbós de cada un per a la realització del dibuix elaborat a partir de la línia, la taca i la textura.  

L’objecte escollit ha estat una escultura que tinc a casa.  

Realitzant els esbossos m’ha sortit curiositat i interès pel que estava dibuixant. És a dir, durant l’esbós de l’objecte he pensat en quin artista estava inspirada l’escultura, així com de quin tipus de fusta es tracta i d’on prové.

El paisatge escollit per a ser dibuixar ha estat l’ermita de Sant Sebastià al municipi de Calaf, població en la qual visc actualment.  

Així doncs, com en el cas de l’objecte m’ha sortir curiositat i interès pel que estava esbossant i he pensat en quan es devia construir l’ermita i quin tipus d’actes si han celebrat. Potser algun casament ? Potser alguna missa de celebració ?  

El esbós de l’objecte escollit per fer a fer un dibuix elaborat a partir de la línia, taca i textura ha estat el segon esbós, mentre que en el paisatge he escollit elaborar el primer esbós.  

He pres aquesta decisió ja que considero que en els dos esbossos seleccionats per a realitzar un dibuix elaborat el contrast llum-ombra és més elevat.  

En la realització de l’activitat estic aprenent noves tècniques de dibuix, així com els diferents materials que s’utilitzen i poder expressar-me a través del dibuix.

He afrontat l’activitat com un repte a l’hora de seleccionar els dibuixos a realitzar, ja que considero que la pràctica d’aquests em portarà nous coneixements i una millora en la tècnica de dibuix.  

Atentament Miquel Estany.

 

Investigació tipogràfica Miquel Estany

A continuació es mostren els diferents punts del treball de la PAC, així com la seva resolució. Totes les imatges de l’activitat són d’elaboració pròpia.

1.Selecció

Per a la selecció de la tipografia he escollit la trilogia de caballo de fuego, escrita per l’autora Florencia Bonelli, una saga que em va captar des de un primer moment i que he tingut el plaer de llegir durant molt temps.

Més enllà d’entrar en l’opinió personal dels llibres, diré que he escollit aquesta proposta ja que em va cridar l’atenció des de un primer moment, no sols la lectura de la caràtula posterior amb el resum de la trama sinó també el disseny d’aquest llibre, molt abans de decidir-me iniciar en el món del disseny i la creació digital.

Tant és així, que quan vaig arribar al 3r llibre i vaig veure que no quedaven exemplars amb el mateix tipus de disseny vaig tenir una desil·lusió, tot i això, vaig aconseguir en una petita llibreria de Barcelona la obra que completava la trilogia i alhora mantenia el disseny de les dues primeres edicions de butxaca.

He escollit aquesta peça ja que es la meva trilogia preferida i encaixa a la perfecció amb el que es planteja a l’enunciat, no sols conte una mateixa tipografia en majúscules i minúscules, sinó que a més compta amb el nom dels escenaris on transcorre aquesta apassionant novel·la en majúscules i alhora presenta números en els diferents exemplars de la trilogia per saber posicionar al lector en quin dels 3 llibres es troba.

2. Captura

Com ja he dit en el punt anterior, un dels factors principals que em va cridar l’atenció a l’hora d’escollir el llibre en primera instància va ser el disseny d’aquest. Així doncs, aquest es caracteritza per mantenir una tipografia de portada d’un estil determinat al llarg de la trilogia, on pràcticament no hi ha variació d’un exemplar a l’altre, però alhora es veu un canvi degut a la imatge de fons representativa del transcurs del llibre.

Les lletres em semblen molt interessants, amb el pas dels anys i tot i haver-los tingut a les mans moltes vegades encara tinc la sensació d’aquell primer cop quan em vaig sentir atret per aquesta trilogia.

Aquesta tipografia ha despertat en mi curiositat per saber-ne més al respecte. Bé es cert que parteixo des de una base molt pobre en relació a la tipografia però el que més m’ha cridat l’atenció és l’harmonia que té el disseny, on a partir del títol i el nom de l’autora genera un clima que t’atrau. En gran part això es deu a la tipografia tant característica, on amb diferents cossos i majúscules i minúscules aporta aquest equilibri composicional a la peça. Respecte a la tipografia el que més m’ha soptat són les terminacions i l’estil. No és una tipografia amb la que estigui familiaritzat, potser és per això que em va cridar tant l’atenció des d’un primer moment.

3. Reconeixement

Per a la realització del reconeixement de la tipografia he utilitzat l’aplicació per a iOS What the font, on a partir de realitzar una fotografia a la portada del llibre i realitzar uns petits passos com son la selecció de la tipografia a analitzar, he obtingut el resultat de la tipografia.

He utilitzat aquest procés per al títol de l’autora del llibre, el nom de la trilogia i l’escenari del transcurs del llibre el qual es troba en majúscules diferenciat de la resta de la composició.

Així doncs, he obtingut el mateix resultat en tots els punts d’anàlisis, on el resultat obtingut a estat la tipografia Passenger display semibold. En les captures de pantalla s’observa el procediment realitzat.

4. Informació

a. Imatge de l’espècimen

b. Família de font d’alt contrast, grup moderna i subgrup didona.

c. Autoria: Diana Ovezea i Samo Acko

d. Fundició: Indian Type Foundry

e. Pesos i estils:  En referència als pesos la tipografia passenger display compta amb 7 pesos diferents des de l’extrabold a la extralight, passant per la bold, semibold,  medium, regular i light.

Presenta dos estils diferent el vertical i l’itàlic.  Així doncs la tipografia consta de 14 fonts mencionades a continuació:

 1. Passenger display extrabold itàlic
 2. Passenger display extrabold
 3. Passenger display bold itàlic
 4. Passenger display bold
 5. Passenger display semibold italic
 6. Passenger display semibold
 7. Passenger display medium itàlic
 8. Passenger display medium
 9. Passenger display itàlic
 10. Passenger display regular
 11. Passenger display light itàlic
 12. Pasenger display light
 13. Passenger display extralight itàlic
 14. PAssenger display extralight

f. Etiquetes: Didone, modern, legible, commercial, new, jewelery, didot, ligatures, headlines, display, ball terminals, high-contrast, fashion, packaging, beautiful, publication, newspapers, magazines, heading, elegant, scotch roman, decorative, 1940’s, vintage, hand lettered.

5. Proves

A continuació es mostra un petit text en forma d’imatge realitzat amb la tipografia escollida.

Per a les propostes de text he utilitzat la tipografia Passenger display semibold en la seva variant vertical i la d’estil itàlic, alhora, he dut a terme propostes amb color per veure el efecte que produïen aquestes sobre un fons determinar.

Així doncs, he pogut observar que els ascendents de les minúscules s’eleven sobre la part superior de les majúscules. També m’he adonat que en l’estil vertical la “a” i la “g” tenen dos pisos mentre que en l’estil itàlic son d’un sol pis.

6. Alçada X / ull mitjà

Respecte a l’anàlisi comparativa de l’ull mitjà o alçada X, he arribat a la conclusió que la tipografia Passenger display té una alçada de X mitja.

He arribat a aquesta conclusió a partir de l’observació de les diferents tipografies, així com de la seva altura, on les lletres minúscules sense tenir en compte ascendents i descendents indiquen des de la línia de base fina a la línia mitja la altura de la X .

Per a la realització de la comparació he utilitzat 3 tipografies diferents de pes regular, utilitzant la tipografia Passenger display com a punt de partida de la comparació. He utilitzat colors per a mostrar les diferents altures i les diferents tipografies utilitzades , ja que en el procés de comparació m’he adonat que sinó resultava més difícil la comprensió de l’anàlisi.

7. Contrast 

A partir de la comparació de les diferents tipografies he arribat a la conclusió que en la tipografia Passenger display el contrast és molt alt, ja que el traç entre les línies varia molt des de la horitzontal a la vertical. Així doncs, la comparació entre aquestes tres tipografies m’ha permès entendre el concepte de modulació i contrast, on es pot observar a partir dels cercles grocs el contrast de les diferents tipografies, on quan més difereixen de tamany els cercles en la imatge, major és el contrast.

8. Modulació 

A partir de la comparació de les 2 tipografies he arribat a la conclusió que la tipografia Passenger display és de modulació vertical. Tal i com es pot observar en la imatge, l’eix vertical ve determinat per la posició dels traços prims i gruixuts, on aquesta presenta una modulació axial vertical.

Per a la comparació,, he utilitzat la tipografia Stempel Garamond, on el eix obliqu queda molt ben definit. Així doncs, en la imatge, s’observa perfectament la modulació vertical de la tipografia analitzada, en aquest cas la Passenger display.

9. Classificació Vox-AtypI

Per a la classificació, he dut a terme el recull de característiques analitzades, així doncs, es pot observar una alçada de X mitjana, una modulació vertical i amb un contrast molt alt entre traços prims i gruixuts i amb recursos plenament tipogràfics com les gotes. En l’estil itàlic destaca la notable inclinació de les lletres i s’assembla en text a alguns tipus d’escriptura cal·ligràfica.

Així doncs, segons la classificació Vox-AtypI es troba dins el grup de les modernes i en el subgrup de les didones, on aquestes característiques mencionades anteriorment són determinants per a la classificació segons el criteri Vox-AtypI.

10. Bibliografia 

https://www.fontspring.com/fonts/indian-type-foundry/passenger-display

https://www.myfonts.com/search?product_data%5BsortBy%5D=product_data&query=passanger%20display

WordPress

J.Kane. Manual de tipografia. 2º edició. Barcelona. Editorial Gustavo Gili

https://laprestampa.com/tipografia/clasificacion-tipografica/caracteristicas-tipografias-romanas

https://www.dafont.com/es/

https://en.bestfonts.pro/font/passenger-display

dibuixar per transformar

Salutacions,

A continuació deixo l’esquema utilitzat per a la elaboració del fanzine. He escollit la temàtica de la igualtat de gènere. Respecte a l’ús de la tipografia encara no he definit quina serà la que utilitzaré. El format ha esat el paper din A4 inicialment, tot i que ocupant l’espai de un din A6, plantjant la posibilitat de retallar el dibuix i enganxar-lo sobre una cartolina amb un fons de color, utilitzant alhora el color per a destacar elements característics del dibuix i alhora la tipografia, sense superar el 30 % del total.

 

A continuació és mostra el esquema del fanzine final, sense els títols de les pàgines ni la tipografia

A continuació es detallen els dibuixos que vui utilitzar, alguns d’ells provisionalment definitius i d’altres com a esquema de concepte, on s’ha d’elaborar el dibuix definitiu.

Portada: Generació Igualtat

Pàgina 1: Alimentació infantil ( post-lactància materna )

Pàgina 2: Tasques compartides

Pàgina 3: STOP sexisme ( esquema s’ha de desenvolupar )

Pàgina 4 : Dones líders

Pàgina 5: Protagonisme de les dones en el cinema / CARTELL AQUAWOMAN

Pàgina 6: Esports mixtes

Contraportada: Igualtat de gènere

La consciència de l’experimentació

Salutacions,

En aquesta flash he treballat la part de les sombres a partir de la utilització del carbonet, realitzant taques aleatories on després he pogut realitzar un dibuix al escampar el carbonet.

Deixo les imatges adjuntes, en la primera la inicial, on s’observen les taques realitzades i en la segona el dibuix final.

Imatges del primer dibuix realitzat.

Imatges del segon dibuix realitzat.

A continuació, es mostren els dibuixos realitzats a partir de línies aleatòries, amb la finalitat de mostrar una figura humana.

El resultat dels dibuixos és abstracte, he remarcat les línies, les quals han servit per donar forma al dibuix.

Crec que ha estat una flash molt satisfactoria, els resultats m’han sorprès.

Atentament Miquel Estany.

La consciència d’entendre l’espai

He triat la imatge de la portada de la revista Proyecto Contract de Casaviva nº 93, una revista d’interiorisme per instal·lacions comercials, hosteleria i oficines. Aquesta revista conté moltes imatges i l’he trobat molt interesssant.

La imatge utilitzada presenta dos punts de fuga, un situat a la dreta i l’altre a l’esquerra tal i com es mostra en la següent imatge

Pel que fa a la instal·lació artística, he escollit la instal·lació de Chelsea Market Passage de Nova York, on els autors són Paula Scher i Abbott Miler.

El punt de fuga es troba situat a l’esquerra tal i com s’observa en la següent imatge:

Dibuixar des des de la vertical a través d’un paper enganxat al vidre m’ha suposat molta dificultat, crec que és una bona manera de practicar tot i que des del meu punt de vista força complicada.

A continuació mostro el dibuix relaitzat:

Atentament, Miquel.

La torre de flors

Vaig créixer al nord de Erriadh a Tunísia i de ben petit ja veia les parets pintades amb grafitis, així doncs l’art urbà es va convertir amb la meva passió i actualment en la meva professió.  

En les parets trobo el que vull exposar i és curiós, però totes elles reflexen una emoció diferent quan les miro. 

 La torre de flors és una obra d’una maqueta real dissenyada i formada a partir de diferent material reciclat. El material utilitzat ha estat un far vell, una taula de billar de joguina i un futbolí per a nens. També he utilitzat plantes naturals per a la elaboració de la torre de flors. 

L’obra la torre de flors abandera l’objectiu sostenible de plantar un arbre per protegir el medi ambient. Aquest fet es clau per als boscos, els quals alberguen més del 80 % de totes les especies animals, insectes i plantes del planeta. Per això he volgut contribuir amb la causa i realitzar aquesta maqueta real i alhora generar una crítica a la societat a través de la realització del grafiti exposat a dues parets de la ciutat de Barcelona. 

 

Ubicació de l’obra la torre de flors: Jardins d’Horta. Passeig dels Castanyers 1. Barcelona.

Grafiti fet a partir de la torre de flors. Ubicació: Cruïlla carrer Maristany amb Sanfeliu. Barcelona

Grafiti fet a partir de la torre de flors. Ubicació: Antiga fàbrica Crocks. Barcelona.

Dibuixar per explicar

En la realització de la PAC 2, m’ha ajudat molt dur a terme els diagrames, per així enfocar i saber el que volia transmetre i expressar des de un primer moment. Després de escoltar la cançó diverses vegades he realitzat el diagrama i m’ha estat de molta utilitat.  

Pel que fa al collage, la realització del diagrama també m’ha ajudat.  

En l’activitat me sentit a gust realitzant-la i crec que ajuda a desenvolupar la creativitat.  

Al dur a terme l’activitat, m’han vingut records de quan feia collage a l’escola, tot i que de forma diferent, però alhora m’ha transmès molts bons records i motivació per fer l’activitat.  

Per a la il·lustració m’he inspirat a través de Alberto Fernández i Elena Ospina, i en el collage a través de Catrin Welz-Stein.

La consciència de mirar(nos): L’autorretrat

Aquesta activitat m’ha permes veure la gran dificultat que suposa no poder mirar el paper o suport de dibuix en el qual s’esta dibuixant.

Així doncs l’autorretrat inicial consta de varies línies, simplificant el meu rostre. He decidit no dibuixar la barba ni tot el cabell ja que sinó la interpretació seria encara més difícil de realtizar del que ja és.

He afegit uns auriculars a l’autorretrat final ja que m’identifico amb aquesta imatge perque sempre que puc escolto musica.

L’intenció ha estat fer un autorretrat realista a partir de totes les línies dibuixades sense mirar el paper.

Estaria molt agraït de que em donguessiu la vostre opinió i dir-me en que podria millorar. Moltes gràcies. Atentament Miquel.

« Entrades més antigues